DIGI WEDDING - online kāzu plānotājs

Rēzeknes valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Lokācija
  • Latgale

Par mums

Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601
Talr. 64622929, 646 22955, arhīvs: 64625577
e-pasts: dzimtsar.nod@rezekne.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Inese Upeniece
Darba laiks:
Pirmdiena- 08.30-17.00
Otrdiena 08.30-13.00
Trešdiena 09.00-17.00
Ceturtdiena 13.00-17.00
Piektdiena 09.00-15.00
Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

Atrašanās vieta