DIGI WEDDING - online kāzu plānotājs

Lietošanas noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Digi Wedding ir kāzu pasākuma portāls, kas virtuālajā vidē integrē visus pasākumu iesaistītos vienā vietā - sākot no jaunā pāra un vedējiem, beidzot ar viesiem un kāzu organizētājiem. Jaunajam pārim ir iespēja radīt unikālu savu kāzu identitāti - personalizētu kāzu mājaslapu, kurā izstāstīt savu stāstu viesiem, apmainīties ar informāciju gan pirms, gan pēc kāzu dienas.
Pakalpoju sniedzēju integrācija portālā nodrošina ērtu veidu, kā atrast pakalpojumu sniedzēju, atsaukmses, pieejamos laikus utt, tādejādi samazinot patērēto laiku, zvanot individuāli un noskaidrotjot katra pakalpojuma sniedzēja pieejamos laikus, detaļas un portfolio.
Portāla Digi Wedding darbību nodrošina SIA “R4S”, reģ.nr. 40203386843, juridiskā adrese: Madonas nov., Liezēres pag., Liezēre, Bērzu iela 9, LV-4884.

Portāla veidotāji neuzņemas atbildību par plānotājā izvietoto informāciju. Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par portālā ievietoto saturu, LR likumdošanas, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju noteikumu ievērošanu.
Izveidojot profilu vietnē Digi Wedding, lietotājs apliecina, ka viņa sniegtā informācija ir patiesa un ka lietotājs piekrīt Digi Wedding lietošanas noteikumiem, kā arī uzņemas atbildību par darbībām, kas saistītas ar vietnes izmantošanu.
Lietotājs uzņemas atbildību par to, lai profila informācija un ievietotais saturs būtu patiesi.
Digi Wedding administrācija nav atbildīga par zaudējumiem vai neērtībām, kas varētu rasties saistībā ar ievietoto profilā saturu, lapas darbību vai tās nepieejamību.

Digi Wedding administrācija nesniedz konsultācijas jautājumos, kas neattiecas uz Digi Wedding darbību, kam nepieciešams profesionāls novērtējums vai kas neietilpst Digi Wedding kompetencē.
Digi Wedding administrācija ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas Digi Wedding portālā.

Digi Wedding apstrādā un uzglabā jūsu datus saskaņā ar privātuma politiku.
Digi Wedding ir tiesības neizskatīt lietotāja ziņojumu, ja tas nesatur pietiekami daudz informācijas, kas nepieciešama tā izskatīšanai, ja tas satur nepatiesu informāciju vai dokumentus, kam nepiemīt ticamības pazīmju, ja ziņojums satur apvainojumus vai draudus.

REĢISTRĀCIJAS NOTEIKUMI
Lietotājam ir tiesības izveidot kāzu mājalsapu, kā arī lietot plānošanas rīkus un atsevišķus pakalpojumus tikai pēc reģistrācijas Digi Wedding portālā, vai autorizējoties ar sociālo tīklu starpniecību.

Veidotā mājaslapa nedrīkst saturēt pretlikumīgu, apvainojošu vai krāpniecisku informāciju gan tekstā, gan pievienotajā attēlā. Mājaslapas saturs nedrīkst pārkāpt ētikas, cilvēktiesību, tikumības vai pieklājības normas. Mājaslapa nedrīkst ietvert erotiska vai pornogrāfiska rakstura informāciju un attēlus, nav atļauts reklamēt erotiska vai pornogrāfiska rakstura pakalpojumus.
Mājaslapa nedrīkst saturēt uzaicinājumu jebkādā formā vākt ziedojumus, noguldījumus vai veikt iemaksas.

Digi Wedding ir tiesības bez brīdinājuma dzēst lietotāja profilu, ja publiskajā lietotāja lapā iekļauta nesaskaņota reklāma (saites, logotipi, uzsaukumi).

Digi Wedding ir tiesības dzēst profilu, ja par to tiek saņemtas vairākas sūdzības.
Ja jūsu portāls tiek dzēsts vai bloķēts, tas nozīmē, ka jūs esat pārkāpis minētos noteikumus.
 

FIZISKU PRODUKTU IEPIRKŠANĀS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Šis līgums ir saistošs abām pusēm, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus, preču iegādi un maksājumu termiņus, piegādes un preču atgriešanu, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu un pārdošanu, kas veiktas no SIA “R4S” (turpmāk tekstā – Pārdevējs).
1.2 Pircējs piekrīt šī līguma noteikumiem, apliecinot to pie pasūtījuma veikšanas interneta veikalā vai pie reģistrācijas interneta veikalā.
1.3 Pārdevējam ir tiesības mainīt līguma noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par šo tiek informēts, izmantojot tiešsaites veikalu vai e-pastā.
2. Pirkšana/Pārdošana:
2.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins ir jāapmaksā 1-2 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Rēķinu neapmaksājot noteiktajā laikā, tas ir uzskatāms par spēkā neesošu, un pārdevējs to anulē. Pēc pircēja pasūtījuma apmaksas saņemšanas, pārdevējs nodod pasūtījumu piegādei.
2.2. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 10 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar pircēju. 
3. Pircēja tiesības un pienākumi:
3.1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm, vadoties pēc apmaksas noteikumiem.
3.2. Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti interneta veikalā un Latvijas Republikas tiesību aktos.
3.3. Ja pircējs nepilda savas saistības, pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar pircēju.
4. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
4.1. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir saistībā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
4.2. Ja pārdevējs nav spējīgs izpildīt pircēja pasūtījumu piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tieši to preci, kuru pircējs ir pasūtījis, tad pircējam ir tiesības atgriezt/atteikties no šī pasūtījuma, un pārdevējam jāatgriež pircējam nauda 3 (trīs) darba dienu laikā, ja pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja pircējs un pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu piegādes laiku vai preces apmaiņu pret citu.
5. Preces atgriešana:
5.1. Klients ir tiesīgs atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā sekojošus noteikumus:
5.1.1. Informējot pārdevēju par šo lēmumu, iesniedzot pārdevējam rakstisku iesniegumu;
5.1.2. Izmantojot atteikuma tiesības, lūgums preci nosūtīt uz Omnivas pakomātu - Siguldas Kr. Barona ielas Beta pakomātu, norādot telefona nr. +371 27885312. Pirms tam obligāti informējot mūs info@digi.wedding , un aizpildot atgriešanas aktu par produktu atgriešanu un izsūtīšanu.
5.1.3. Nogādājot preci oriģinālajā iepakojumā, nelietotu, tādā pašā stāvoklī, kāda tā tika iegādāta.
5.2. Pārdevēja pienākumos ietilpst atgriezt pircējam preces summu 100% apmērā, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz pircēja norādīto bankas kontu (iesniegumā par preces atgriešanu), atskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preču atgriešanu, ja prece ir bojāta un/vai tā ir bijusi lietota vai izmantota nepareizi.
5.3 Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  • pasūtītās preces ir lietotas vai citādi bojātas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir sabojājis preču zīmes, un prece nav sākotnējā komplektācijā;
  • pircējs ir tīši vai netīši preci kopis, neievērojot produkta kopšanas un lietošanas instrukciju.
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā." Pārdevējs patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
6. Piegādes un apmaksas nosacījumi:
6.1. Pasūtījumu piegāde ar šādiem piegādes veidiem:
• Omniva pakomātos Latvijā - EUR 2.99
• Omniva pakomātos Baltijā  - EUR 7.50
• ar Latvijas pasta starpniecību Latvijā  - EUR 5.00
• ar Latvijas pasta starpniecību Baltijā - EUR 7.50
• ar Latvijas pasta starpniecību citur pasaulē pēc pakalpojumu cenu lapas - https://www.pasts.lv/lv/kategorija/pakalpojumu_kalkulators/
• Omniva pakomātos Eiropā pēc pakalpojumu cenu lapas - https://www.omniva.lv/public/files/pricelist-international-parcel-private-lat-2017.pdf 
• Ja vēlaties īpašu piegādi, rakstiet!
6.2. Apmaksa tiek veikta ar tiešsaistes maksājumu sistēmas Klix starpniecību. Pircējam ir iespējams izvēlēties veikt maksājumu, izmantojot Latvijas populārākās internetbankas vai maksājumu veikt ar kredīta/ debeta karti.
6.3. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī līguma apstiprināšanas, puses vienojas risināt sarunu ceļā. Ja radošos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesā.